Renovation og affald

​Opstillede containere er kun til husholdningsaffald

​Der må ikke henstilles kasserede effekter, møbler, hvidevarer eller lignende på ejendommens arealer, heller ikke i forbindelse med indflytning eller fraflytning af lejemålet. Emballage fra elektronik, hvidevarer m.v. skal du selv bortskaffe. Dette må ikke placeres i ejendommens renovationsbeholder, der kun er beregnet til almindeligt husholdningsaffald. Husholdningsaffald skal være placeret i affaldsposer, som skal være lukkede.

Aviser, reklamer og flasker og dåser må ikke smides i renovationscontaineren, dette affald skal du ligeledes selv bortskaffe. Der henvises til opstillede papircontainere og flaskecontainere rundt i byen, eller på genbrugspladsen.

​​I det omfang der forefindes papircontainer på ejendommen, må denne anvendes til papir og reklamer

​​

Storskrald:

​I Aalborg Kommune kan man bestille afhentning af storskrald via hjemmesiden skidt.dk. Man får en meddelelse 2 dage før om, at storskraldet skal sættes ud til fortovskanten inden kl. 6.00 den pågældende dag.​​

Aalborg Boligselskab

Aalborg Boligselskab er stiftet i 2004.

​​

Vi beskæftiger os med boligudlejning, erhvervsudlejning, ejendomskøb, ejendomsadministration, projektudvikling og nybyggerier.

Kontakt os

Hasserisvej 142, 9000 Aalborg